Steiger-houtenkist.nl


Nuttige links

Op deze webpagina vindt u links over wet- en regelgeving en andere nuttige informatie die u kunt gebruiken bij het melden van  een sterfgeval, het regelen van de begrafenis of andere zaken waaraan u moet denken bij het verlies van een dierbare.

Link List

 • Rijksoverheid
 • Alles wat er wettelijk geregeld is.
 • Hoe regel ik een uitvaart
  Als iemand is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. Aangifte van overlijden wordt gedaan bij de gemeente. In Nederland mag een overledene alleen begraven of gecremeerd worden.
 • (nabestaanden) pensioen
  Wat is er geregeld voor mijn nabestaanden als ik overlijd?
 • Checklist Overlijden
  Het overlijden van een partner, kind of familielid is ingrijpend. In deze moeilijke tijd moet je vaak veel regelen, ook met de overheid. Met behulp van deze checklist weet je wanneer je zelf actie moet ondernemen en wanneer een overheidsorganisatie het initiatief neemt.
 • Overlijden en erven
  Als iemand overlijdt, gelden bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo moet een overledene binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd worden. De erfgenamen hebben recht op de nalatenschap van de overledene. In een testament kan iemand vastleggen wie erfgenamen zijn. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie recht hebben op de erfenis. Nabestaanden kunnen een nabestaandenuitkering krijgen.
 • Grafsteen kopen
  Sinds 1982 is Boot Natuursteen, gevestigd op het industrieterrein Meer en Duin te Lisse (Zuid-Holland). In ons moderne bedrijf met computergestuurde machinepark kunnen onze vakmensen alle mogelijke bewerkingen van het natuursteen uitvoeren. Boot is een eigentijds bedrijf, waar de ambacht centraal staat.